Magyar nyelvű szentmise vagy ige-istentisztelet áldoztatással
minden hó 2. vasárnapján …. órakor (kivéve július, augusztus)

6020 Innsbruck, ……
T.: +43 699 17200537

dr. Hirschberger Raimund diakónus